הודעות

צוות מרצים וסטודנטים מהחוג לחינוך מיוחד,

לנוחיותכם, בלוח זה יפורסמו הודעות שוטפות בנוגע לפעילות מרכז המשאבים.

צוות המרכז

(עדיין לא פורסמו הודעות)