פורומים כלליים

פורום תיאור דיונים
הודעות

צוות מרצים וסטודנטים מהחוג לחינוך מיוחד,

לנוחיותכם, בלוח זה יפורסמו הודעות שוטפות בנוגע לפעילות מרכז המשאבים.

צוות המרכז

0

פורומי למידה

יחידת־הוראה פורום תיאור דיונים
קריאה וכתיבה פורום
נשמח לקבל מכם חומרים נוספים לפרסום לסטודנטים. כמו כן, ניתן להפנות הערות/שאלות בנושא קריאה.
0
חשבון פורום
נשמח לקבל מכם חומרי הוראה נוספים לפרסום.
כמו כן, ניתן להפנות שאלות/הערות בתחום הוראת החשבון.
0
חגים ומועדים פורום
נשמח לקבל מכם חומרים נוספים בתחום חגים ומועדים.
כמו כן, ניתן להוסיף תגובות/ שאלות/הערות.
0
תפקודים פורום
נשמח לקבל מכם חומרים נוספים לפרסום.
כמו כן, ניתן להפנות אלינו שאלות ותגובות.
0
ערבית (שפה) منتدى الطلاب
נשמח לקבל מכם חומרי הוראה שונים לפרסום לסטודנטים.
כמו כן, ניתן להפנות אלינו שאלות/תגובות/הערות באמצעות הפורום.
0
חינוך בונה קהילה מכילה - האחר הוא אני פורום

נשמח לקבל מכם לפרסום עבור הסטודנטים חומרי הוראה שונים בנושא השנתי. כמו כן, ניתן להפנות אלינו שאלות/הערות באמצעות פורום זה.

0
משחקים פורום
נשמח לקבל מכם לפרסום עבור הסטודנטים תבניות משחק נוספות. כמו כן, ניתן להפנות אלינו שאלות/תגובות באמצעות הפורום.
0
קישור לאתרים מומלצים פורום
נשמח לקבל מכם חומרים שונים לפרסום עבור הסטודנטים.
כמו כן, ניתן להפנות שאלות/תגובות.
0
70 שנה למדינת ישראל פורום
נשמח לקבל מכם מצגות שונות בתחומי ההוראה.
כמו כן, ניתן להפנות אלינו באמצעות הפורום שאלות/תגובות.
0
תקשורת חליפית פורום
נשמח לקבל מכם חומרים לפרסום עבור הסטודנטים.
כמו כן, ניתן להפנות אלינו שאלות ותגובות בתחום.
0