כלים מתוקשבים לרשות המרצה

ד"ר מירה טנצר, מכללת אורנים

האתר בבנייה:)

מטרת האתר הנוכחי היא להכיר את הכלים ואת הסביבה המתוקשבת למרצים, ולאוו דווקא מן ההיבט של ההוראה. כיצד אנחנו מוצגים באינטרנט מן ההיבט המקצועי? האישי? האינטימי? האם אנחנו רוצים להפריד בין ההיבטים או הפנים הללו? האם עמיתים שלנו יכולים להגיע אלינו? מהן מילות החיפוש באמצעותן הם יגלו אותנו? כיצד ניתן לתקשר עימנו?