• אלימות

   הכוחנות נוכחת במוסדות החינוך, כמו בחברה בכלל. מה ביטויי האלימות הזו, מה מאפייניה, מה הקשר בינה לבין המצב הכלכלי חברתי, איך מתמודדים איתה והאם יש דרך לעשות זאת במערכת החינוך, במנותק מהנעשה במחוזות חברתיים אחרים?

  • אפליה

   הכלל לפיו אבחנה בין שווים - אסורה, מותיר שטחים רבים ורחבים לויכוח – מיהם "שווים", מהי "אבחנה"; בתחום החינוך, המכשיר המרכזי להתקדמות חברתית, נודעת למושג האפליה ולדיונים סביבו משמעות ייחודית.

  • ביקור סדיר

   לפי החוק חייבים הורי כל תלמידה ותלמיד לרשום את ילדיהם במוסד חינוך ולדאוג לביקורם הסדיר בו. הפרעה בביקור הסדיר עלולה לבטא סימן מקדים לנשירה ממסגרת חינוכית.

  • גזענות

  • הדרה

   בדיון החינוכי מתייחס מושג ההדרה להרחקה ממרכז הקהילה החינוכית – ובעיקר להרחקה או להתרחקות מבית-הספר. כתופעה חברתית-חינוכית כוללת ההדרה את הנשירה מלימודים וקשורה בקשיים הסתגלותיים ובמצב חברתי-כלכלי.

  • התפתחות מקצועית

   היות מורה הוא ענין נרכש; מעבר לכישורים האישיים שכל מורה בא/ה איתם, נוכחים בעבודה גם הליכי הכשרה והשתלמות.

  • זכויות ילדים

  • חינוך ועוני

   המחקר החברתי בעולם ובישראל מלמד על קיומו של קשר קבוע בין מצב כלכלי להשגי תלמידים, ועל ההשפעות השליליות של מצוקה כלכלית על יכולתם של ילדים לעשות שימוש אפקטיבי במערכת החינוך לצורך ניעות (מוביליות) חברתית. ​

  • כלכלת חינוך

   הקצאת משאבים ציבוריים לחינוך מחייבת איסוף נתונים לגבי קשר בין גורמים שונים לבין המעשה החינוכי. בצד דיון בשאלות של תפיסה חברתית בתחום החינוך, יש לבדוק בקביעות ולאורך זמן את השפעותיהם של מרכיבים שונים על תוצרי החינוך הציבורי – מרכיבים אקדמיים, חברתיים או רגשיים.​

  • פדגוגיה ביקורתית

   העיסוק בחינוך דרך שאלות של יחסי הכוח בחברה, תפקיד מוסדות החינוך בשימור יחסי כוח אלה והאפשרות לחנך אנשים מודעים חברתית וביקורתיים כלפי אי שוויון חברתי.​

  • פדגוגיה מותאמת

   הוראה מחייבת קשב ליכולות ולצרכים של כל לומד ולומדת; כאשר מדובר בתלמידים שהם ילדים ובני נוער במצבי סיכון, נוסף משנה תוקף לדרישה זו. הפדגוגיה המותאמת עוסקת במנגנונים המסייעים לחזק את השותפות הפעילה של תלמידים בכיתה ואת אחריותם לתהליכים המתרחשים בה.

  • מגדר

   כגישה ביקורתית, עוסקת הפדגוגיה הפמיניסטית ביחסי כוח בין מגדריים בחברה. היא מבקשת לעורר מודעות להשפעות הלא רצויות של אבחנות מגדריות הן בתכניות הלימודים והן במבנה הכיתה ובית הספר. חלק מן הזרמים של הפדגוגיה הפמיניסטית עוסקים בשיטות לימוד והוראה ומבקשים לקדם יסודות של אכפתיות (care) במעשה החינוכי.

  • פרקטיקות מכילות

   טכניקות וגישות התומכות בקהילת המורים בעבודתם עם ילדים ובני נוער בסיכון. פיתוח פרקטיקות מכילות נשען על נקודת ההנחה שיחסי מבוגרים-צעירים בסיכון הם המפתח להיחלצות ממצבי הסיכון וכי ליווי לצורך עיבוד מודע של המתרחש ביחסים אלה - הכרחי לבניה אפקטיבית שלהם.

  • שוויון וחינוך

   דרישת השוויון כיסוד של החינוך הממוסד הניתן על ידי המדינה לכל צעירה וצעיר חוצת השקפות חברתיות ופוליטיות. רעיון "שוויון ההזדמנויות" בחינוך מקובל על כל כיסוד הכרחי של הדמוקרטיה, אף כי קיימות מחלוקות האם מדובר בשוויון פורמאלי, של גזירת משאבים ליחידות זהות בגדלן, או שמדובר בשוויון מהותי, המחייב שיקולים והערכות בדבר יכולות ורקע אישיים.

  • חזרה לאתר שוו"ה